REGULAMIN SKLEPU INTERENETOWEGO Naprawa-Hulajnogi

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Właścicielem sklepu internetowego https://naprawa-hulajnogi.pl/ jest firma SAT Sp. z o. o. , z siedzibą  w Opolu ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 w woj. opolskim, NIP 7543075483, REGON 161550885, Sąd Rejonowy w Opolu KRS: 0000481919, Kapitał zakładowy: 69 450 PLN, zwana dalej ”naprawa-hulajnogi” lub „Sklep”

1.2.

Niniejszy regulamin określa zasady składania i obsługi zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego https://naprawa-hulajnogi.pl/.

1.3.

Serwis naprawa-hulajnogi prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://naprawa-hulajnogi.pl/. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów oferowanych przez firmę SAT Sp. z o. o., obejmujących w szczególności: części i akcesoria do hulajnóg elektrycznych oraz pojazdy elektryczne (zwane dalej „towarem”).

1.4.

Wszelkie pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu możesz kierować na adres elektroniczny [email protected].

1.5.

Zamówienie w Sklepie może złożyć:

osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

każda osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych,

zwana dalej “Zamawiającym“

1.6.

Zamawiający może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem:

SAT Sp. z o. o. ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole, pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu: Tel: +48 699 606 000

1.7.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiających dysponujących następującym wyposażeniem:

komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiającym przeglądanie sieci Web;

łącze internetowe;

przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft IE bądź inna zgoda z wskazanymi przeglądarkami;

zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

aktywne konto e-mail.

 1. WARUNKI DOKONYWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2.1.

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia, wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu Sklepu.

2.2.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostarczenia towarów.

2.3.

Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

gdy nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia,

gdy wpłata na konto za zamówiony towar jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia,

złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

2.4.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez Sklep ceny wraz z stosownymi kosztami dostarczenia towaru.

2.5.

Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi 48 godzin. Do wskazanego orientacyjnego czasu realizacji zamówień nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.

2.6.

Sklep nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, wynikające z nieobecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela upoważnionego (osoby upoważnionej) do odbioru przesyłki.

2.7.

Sklep dostarcza towar Zamawiającemu wraz z fakturą VAT stanowiącą dokument sprzedaży.

2.8.

O ile Zamawiający nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Zamawiającego jest zobowiązany poinformować o tym Serwis naprawa-hulajnogi drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

2.9.

Wszystkie oferowane przez Serwis naprawa-hulajnogi produkty są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję producenta.

2.10.

Oferta produktów Serwisu naprawa-hulajnogi zamieszczona w firmowym sklepie internetowym https://naprawa-hulajnogi.pl/ jest skierowana wyłącznie do osób, które dokonają rzeczywistego zakupu on-line i wybiorą odpowiednią opcję zapłaty oraz wysyłki.

2.11.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

3.1.1

Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy pod następującymi warunkami: przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Wyjątek dotyczy umów przedmiotem których jest towar nieprefabrykowany i wyprodukowany według specyfikacji konsumenta w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb. Towar taki nie może stanowić standardowej, kierowanej do szerszego grona osób oferty przedsiębiorcy. Wyjątek dotyczy zatem wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta, np. garnitur szyty na miarę, czy meble kuchenne lub części samochodowe zaprojektowane według życzeń klienta na indywidualne zamówienie. 

3.2.

Zamawiający jest zobowiązany poinformować Serwis naprawa-hulajnogi o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które powinno zostać wysłane pocztą na adres: Sklep Internetowy Naprawa-Hulajnogi, ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole lub drogą mailową na adres [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Zamawiający skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

3.3.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis naprawa-hulajnogi), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Serwis naprawa-hulajnogi.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.4.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: SAT Sp. z o.o. (Hart strefa dostaw), ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3.5.

Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Jeżeli zakupiony produkt okazał się podczas użytkowania wadliwy, wówczas można go reklamować. Do zwracanego towaru należy dołączyć wszystko co znajdywało się w opakowaniu (np. instrukcje, karta gwarancyjna itd). Odzież, buty oraz kaski muszą posiadać oryginalne metki.

 1. REKLAMACJE (RĘKOJMIA)

4.1.

 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej przez Zamawiającego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sklepu za wad rzeczy zawarta jest w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. W stosunku do kupującego będącego Konsumentem, Sklep ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z umową w rozumieniu art. 43b i nas. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie prawa konsumenta.

4.2.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z paczkomatu Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

4.3.

W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy uszkodzony jest towar lub otrzymane produkty są niekompletne Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. Reklamacje związane z wykonaniem usługi paczkomatów przez InPost Sp. z o.o. prosimy zgłaszać bezpośrednio przy paczkomacie, z którego odbierana jest przesyłka poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.  Jeżeli odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki później niż przy jej odbiorze z Paczkomatu (do 7 dni od odebrania), wówczas należy zgłosić się z przesyłką do oddziału InPost, w celu sporządzenia protokołu szkody i zgłoszenia reklamacji lub za pośrednictwem strony https://inpost.pl/protokol

4.4.

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

pisemnie za pośrednictwem formularza reklamacji, na adres: SAT Sp. Z o. o. ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531Opole

w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Zwroty i reklamacje”

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.5

W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Serwis naprawa-hulajnogi o powyższym fakcie.

4.6.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji przed upływem 14 dni od jej otrzymania.

4.7.

 1. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres: Sklep Internetowy Serwis naprawa-hulajnogi, ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole na koszt własny Zamawiającego. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Zamawiającemu zostaną zwrócone standardowe koszty przesyłki stosowane dla przesłania produktów takiego rodzaju/gabarytu, jak reklamowany towar. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki.
 2. Jeżeli Zmawiającym jest konsument, po zgłoszeniu reklamacji udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie, po wcześniejszym ustaleniu sposobu odbioru towaru. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

4.8.

 1. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana, Zamawiający otrzyma nowy lub naprawiony towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.

4.9

W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Zamawiający będący konsumentem może rozwiązać spór ze Sklepem bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, korzystając z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Zamawiający, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Reklamacja części elektronicznych

Montaż części elektronicznych oferowanych w Sklepie powinien odbyć się w autoryzowanym serwisie. W przypadku reklamacji towaru elektronicznego którego wada ujawniła się po dokonaniu montażu, wymagany jest dokument potwierdzający montaż w autoryzowanym serwisie.

4.12.

Reklamacja części mechanicznych

Montaż części mechanicznych oferowanych w Sklepie powinien odbyć się w autoryzowanym serwisie. W przypadku reklamacji części mechanicznych, których wada ujawniła się po dokonaniu montażu, wymagany jest dokument potwierdzający montaż w autoryzowanym serwisie.

4.13.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a SAT Sp. Z o. o. o ile związane są z korzystaniem z Serwisu internetowego, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (Platforma ODR – Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za jej pośrednictwem Konsument może złożyć skargę dotyczącą Towarów i Usług zakupionych przez Konsumenta za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Dz. Urz, UE. L 2013 Nr 165, str. 1.

4.14

Klient może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email [email protected] oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

4.15

Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. reklamacji towaru była przesyłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

4.16.

Sklep nie jest producentem towarów i jako producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

 1. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW OBNIŻANIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

5.1

W przypadku wystąpienia w stosunkach gospodarczych pomiędzy Sklepem a Zamawiającym okoliczności, o których mowa w art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), a także w przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość dokonanej sprzedaży i/lub podatku VAT należnego, Sklep i Zamawiający zgodnie uzgadniają, że wystawienie faktury korygującej jest uznawane za:

5.2

ostateczne uzgodnienie między Stronami warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej

5.3

ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

6.1

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAT Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Gustawa Morcinka 43, 45-531 Opole. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się w formie pisemnej na wskazany wyżej adres lub elektronicznie pod adresem e-mail:  [email protected]

6.2

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i zwrotu oraz reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Administrator gromadzi następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer NIP.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) oraz nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu art. 44 i nast. RODO.

6.3

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,  w szczególności podmiot realizujący dostawę zamówienia oraz Gwarant w przypadku korzystania z Gwarancji.

6.4

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem do realizacji zamówienia, zwrotu, reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych.

6.5

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.6

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000).

6.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

6.8

Korzystanie ze Sklepu jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.9

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz na naszej stronie w polityce prywatności

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3.

Promocje i rabaty obowiązujące w sklepie https://naprawa-hulajnogi.pl/. nie łącza się ze sobą.

7.4.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

7.5.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023 r..

Wzory oświadczenia odstąpienia od umowy oraz formularza reklamacji dostępne są na dole strony w zakładce Zwroty i Reklamacje

Udanych zakupów!

Serwis naprawa-hulajnogi.pl