Hulajnogi elektryczne już na dobre zadomowiły się w miejskim krajobrazie. Ich użytkowników ciągle przybywa, tak samo jak incydentów związanych z ich użytkowaniem. Co ciekawe, jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie było przepisów regulujących jazdę na e-hulajnogach.

2021 rok – nowe przepisy w ruchu drogowym

Sytuacja zmieniła się w maju 2021 roku, kiedy została zaktualizowana ustawa „Prawo o ruchu drogowym”, wprowadzająca dla kierowców elektrycznych hulajnóg nie tylko określone zakazy, ale też wymogi. Od tego czasu przepisy dotyczące jazdy na hulajnodze elektrycznej były już kilkukrotnie aktualizowane, a ostatnia nowelizacja weszła w życie we wrześniu br. Czy nadążasz za tymi zmianami? Czy wiesz jak jeździć zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie dostać mandatu? Sprawdź.

Hulajnoga elektryczna a mandaty
Jak jeździć hulajnogą elektryczną żeby nie dostać mandatu?

Hulajnoga elektryczna jak rower

Zacznijmy od tego, kto może jeździć e-hulajnogą. Do kierowania hulajnogą elektryczną osoby dorosłe nie muszą posiadać żadnych uprawnień. Od dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat wymagane są te same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Warto dodać, że dziecko w wieku do 10 lat może jeździć hulajnogą elektryczną tylko w  strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Mandat w wysokości 200 zł, który można wystawić tylko osobie, która ukończyła 17 lat. W przypadku młodszych osób sprawa może skończyć się na pouczeniu lub w sądzie z karą grzywny w wysokości 1500 zł.

Hulajnoga elektryczna jak rower

Zacznijmy od tego, kto może jeździć e-hulajnogą. Do kierowania hulajnogą elektryczną osoby dorosłe nie muszą posiadać żadnych uprawnień. Od dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat wymagane są te same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Warto dodać, że dziecko w wieku do 10 lat może jeździć hulajnogą elektryczną tylko w  strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Mandat w wysokości 200 zł, który można wystawić tylko osobie, która ukończyła 17 lat. W przypadku młodszych osób sprawa może skończyć się na pouczeniu lub w sądzie z karą grzywny w wysokości 1500 zł.

Jak jeździć hulajnogą elektryczną żeby nie dostać mandatu?

Na hulajnodze elektrycznej we dwójkę?

To często spotykana praktyka. Ale czy zgodna z przepisami? Niestety nie. Już sama definicja hulajnogi elektrycznej zawarta w ustawie mówi o tym, że jest to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Dodatkowo, ustawa jednoznacznie wskazuje, że kierującemu e-hulajnogą zabrania się „przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku”. To przewinienie na dzień dzisiejszy grozi mandatem w wysokości 300 zł.

Czy można jeździć na hulajnodze elektrycznej we dwójkę?
Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Po ścieżce rowerowej, jezdni czy chodniku?

Gdzie można poruszać się na hulajnodze elektrycznej? Zgodnie z ustawą, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany „korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić”.

Jazda drogą dla pieszych

Jest dozwolona tylko wtedy, „gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów”. Dodatkowo, podczas jazdy po chodniku, oprócz zachowania należytej ostrożności, należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustąpić mu pierwszeństwa, a także nie utrudniać jego ruchu.

Czy można korzystać z jezdni?

Kierujący hulajnogą elektryczną może „korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów”. Za nieprzestrzeganie tych przepisów można dostać mandat w wysokości od 100 do 300 zł, w zależności od przewinienia.

Po ścieżce rowerowej, jezdni czy chodniku?

Gdzie można poruszać się na hulajnodze elektrycznej? Zgodnie z ustawą, kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany „korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić”.

Jazda drogą dla pieszych

Jest dozwolona tylko wtedy, „gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów”. Dodatkowo, podczas jazdy po chodniku, oprócz zachowania należytej ostrożności, należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustąpić mu pierwszeństwa, a także nie utrudniać jego ruchu.

Czy można korzystać z jezdni?

Kierujący hulajnogą elektryczną może „korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów”. Za nieprzestrzeganie tych przepisów można dostać mandat w wysokości od 100 do 300 zł, w zależności od przewinienia.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Maksymalna prędkość

Kolejnym ważnym przepisem regulującym poruszanie się e-hulajnogą jest dopuszczalna prędkość pojazdu, która obecnie wynosi 20 km/h. Jednak jak wspominaliśmy powyżej, jadąc hulajnogą elektryczną po chodniku należy poruszać się z prędkością nie większą niż prędkość pieszego. Aktualnie wprowadzane na rynek hulajnogi mają ustawioną blokadę producenta, która uniemożliwia jazdę powyżej 20 km/h. Hulajnogi wprowadzane na rynek przed 2022 r. nie mają takiej blokady i mogą poruszać się ze znacznie większą prędkością. Jaki mandat grozi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości? Tutaj obowiązuje standardowy taryfikator mandatów. W zależności od tego o ile przekroczysz dopuszczalną prędkość, możesz dostać mandat w wysokości od 50 do nawet 5000 zł (jeśli jesteś recydywistą). Brzmi groźnie.

Maksymalna prędkość na hulajnodze elektrycznej
Parkowanie Hulajnogi Elektrycznej

Parkowanie

Przepisy jasno określają, że parkowanie hulajnogi elektrycznej jest możliwe w miejscu do tego wyznaczonym. W razie braku takiego miejsca, można zaparkować jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, po warunkiem, że nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju, a także szerokość chodnika, która pozostaje do dyspozycji pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. Oczywiście, należy pamiętać, żeby nie parkować hulajnogi w miejscu niedozwolonym, jak np. w miejscu przeznaczonym do parkowania pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Nieprawidłowe parkowanie grozi mandatem w wysokości od 100 do 1200 zł

Parkowanie

Przepisy jasno określają, że parkowanie hulajnogi elektrycznej jest możliwe w miejscu do tego wyznaczonym. W razie braku takiego miejsca, można zaparkować jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, po warunkiem, że nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju, a także szerokość chodnika, która pozostaje do dyspozycji pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m. Oczywiście, należy pamiętać, żeby nie parkować hulajnogi w miejscu niedozwolonym, jak np. w miejscu przeznaczonym do parkowania pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Nieprawidłowe parkowanie grozi mandatem w wysokości od 100 do 1200 zł

Parkowanie Hulajnogi Elektrycznej

Za co jeszcze można zgarnąć mandat?

Według przepisów, kierującemu hulajnogą zabrania się:

  • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
  • jazdy po jezdni, z wyjątkami o których wspomnieliśmy powyżej;
  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżku;
  • czepiania się pojazdów;
  • korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy;
  • przejeżdżania wzdłuż przejścia dla pieszych.

Za powyższe można dostać mandat w wysokości od 50 do 500 zł, zależnie od przewinienia.

Oczywiście kategorycznie zabroniona jest jazda zarówno pod wpływem alkoholu (lub środka działającego podobnie do alkoholu), jak i w stanie nietrzeźwości – za to grozi mandat w wysokości od 1000 do 2500 zł.

Pamiętaj, że jako kierowca e-hulajnogi jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników ruchu. Dlatego warto znać przepisy, żeby jeździć bezpiecznie i nie narażać siebie i innych na utratę zdrowia, a także uniknąć niepotrzebnych kosztów.

 

Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej?